Over de opdrachtgever

De Effectenmonitor is ontwikkeld na aanleiding van de behoefte om resultaten en effecten van interventies in het sociaal domein zichtbaar en meetbaar te maken.  Na 5 jaar decentralisatie is er meer behoefte dan ooit om te werken vanuit de leefwereld van de inwoner en om deze te verbinden met het juiste (zorg)aanbod.

De opdracht

De Effectenmonitor bestaat uit verschillende zogeheten instrumenten. Aan ons de taak om voor het instrument MijnBudget een animatievideo te ontwikkelen die kort en bondig inhoudelijke uitleg geeft over het instrument.

Dit is wat we hebben gemaakt.